Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna - etap 2