Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno-zachodnia - etap 1