Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 5