Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działki o nr ew. 30 z obrębu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie