Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych - część wschodnia - etap 1