Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu "Hugonówki" w Konstancinie-Jeziornie