Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działek o nr ew. 52/1, 52/2, 64/23 i 64/24 z obrębu 01-06 w Konstancinie-Jeziornie