Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrebu 03-10