Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działek o nr ew. 7/1 i 7/2 z obrebu 03-05