Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

UCHWAŁA NR 607/VI/45/2014 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg - etap 1.