Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ulic: Górna, Kozia, NIska, Stawowa, Szkolna i Zaułek