Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory gm. Konstancin-Jeziorna