Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działek o nr. ew. 16,17,18,19,20,21,22 z obrębu 03-05 w Konstancin-Jeziornie