Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

UCHWAŁA Nr 322/V/25/2009 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Kawęczynek- Borowina