Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Uchwała Nr 305/V/23/2009 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach.