Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

UCHWAŁA Nr 279/V/21/2008 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Piaski.