Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

UCHWAŁA Nr 287/V/22/2008 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN — JEZIORNA z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierszek.