Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

UCHWAŁA Nr 264/V/20/2008 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 13 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gassy