Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

UCHWAŁA Nr 246/V/17/2008 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 8 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Habdzin.