Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

UCHWAŁA Nr 228/V/16/2008 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Obór i Łyczyna.