Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

UCHWAŁA Nr 216/V/15/2008 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Słomczyna Wschodniego