Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

UCHWAŁA Nr 164/V/13/2008 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennøgo sotectwa Debówka