Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

UCHWALA Nr151/V/12/2008 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Obórki.