Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

UCHWAŁA Nr 47N/4/2007 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie miejscowego pianu zagospodarowania przestrzennego solectwa Bielawa - część północna i wschodnia.