Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów osiedla Mirków i terenów przylegtych zatwierdzonego uchwałą nr 413/1I1/51/2002 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 września 2002r., dla części działki o nr ew. 7/25 z obrębu 02-02 w Konstancinie-Jeziornie.