Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Wierzbna.