Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntów terenu Klarysewa Zachodniego, Podskarpia, Skolimowa „C” - I etap