Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego gruntów osiedla Grapa i terenów przyległych.