Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów wsi Czarnów w gminie Konstancin-Jeziorna