Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Skolimowa północno-zachodniego – I etap