Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gruntów terenu Klarysewa Wschodniego.