Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gruntów osiedla Mirków i terenów przyległych