Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części terenów wsi Obory gmina Konstancin-Jeziorna tzw. "Pola Oborskie".