Rejestr Aktów Planowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Parcela w gminie Konstancin-Jeziorna